Våra fallskyddsprodukter

Fallskyddsbark 20-40

 • Tillverkad av 100% svensk furubark.
 • En svensk produkt av fraktionerad furubark som är mycket lättskött.
 • Används som fallskydd i lekparker och utegym men även som täckmaterial på gångar och planterings ytor.
 • Uppfyller krav för HIC.
 • Dammfritt, allergivänligt och ekologiskt.

Fallskyddsbark 20-40 har fått bedömningen "Rekommenderas" hos Byggvarubedömningen.

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Fallskyddsflis 5-30

 • En svensk produkt av sorterad träflis utan tillsatser.
 • Flisen används som fallskydd i lekparker och utegym men även som täckmaterial på gångar och planteringsytor.
 • Uppfyller krav för HIC och är mycket lättskött.
 • Dammfritt, allergivänligt och ekologiskt.

Fallskyddsflis 5-30 har fått bedömningen "Rekommenderas" hos Byggvarubedömningen.

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Sportflis 20-60

 • En svensk produkt av sorterad träflis utan några tillsatser.
 • Flisen är väldigt lättskött.
 • Den används mestadels som täckmaterial på motionsspår och gångar.
 • Dammfritt, allergivänligt och ekologiskt.

Våra olika täckmaterial

Furubark Premium 2-10 mm🌿

 • Används ofta som jordförbättrare till lerjordar för att göra jordprofilen mer porös och trivsam för växterna att leva i samt för att öka mullhalten.
 • Den bidrar till god struktur i jorden och ger dina växter ett bra skydd mot kyla.
 • Den fungerar även bra som dekoration och skydd mot ogräs i trädgård och rabatter.

Furubark Premium 10-20 mm🌿

 • Täckbark som används till mindre planteringar, rabatter och krukor. 
 • Den ger även ett bra toppskikt som håller kvar fukt i rabatter och runt växterna.
 • Kan även användas som täckning på markytor eller som dekoration i trädgården.

Furubark Premium 10-40 mm🌿

 • Ger en enhetlig och dekorativ markyta som skyddar mot ogräs, avdunstning och vinterns kyla.
 • Den ger även ett bra toppskikt som håller kvar fukt i rabatter och runt växterna.
 • Används som täckning på markytor, rabatter och gångar samt till dekoration i trädgård och större krukor.

Furubark Premium 20-80 mm🌿

 • Ger en enhetlig och dekorativ markyta som bildar ett skyddande skikt mot ogräs, avdunstning och vinterkyla.
 • Användningsområden är allt från täckning av markytor, runt buskar och rabatter till dekoration i trädgård.
 • Den används även som fallskydd i lekparker, motionsspår och utegym och smälter enkelt in i de flesta utemiljöer.

Vår egenproducerade jord

 • Vi erbjuder kundanpassad jord enligt AMA regelverket.
 • Vi producerar jord från nya material med fokus på kvalité. 
 • Rot- och ogräsfri jord.
 • Passar bra till både planteringar och anläggning.
unsplash