Lekplatser


Till lekplatser rekommenderar vi våra fallskyddsprodukter fallskyddsbark 20-40 och fallskyddsflis 5-30.

De uppfyller båda kraven för HIC och har fått bedömningen "rekommenderas" hos byggvarubedömningen. 

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Utegym


Vid underlag till exempelvis utegym är det viktigt att tänka på fallskyddet. Därför rekommenderar vi även här våra fallskyddsprodukter fallskyddsbark 20-40 och fallskyddsflis 5-30.

De uppfyller båda kraven för HIC och har fått bedömningen "rekommenderas" hos byggvarubedömningen.

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Löpspår


Lekflis sport är en sorterad flis, 20-60 mm, som används mestadels på löpspår och som täckmaterial på gångar. 

Den tas fram ur enbart FSC/PEFC certifierad råvara. 

Produkten är dammfri, allergivänlig och mycket lättskött.

Planteringar


Vi tar fram en torvreducerad jord som lämpar sig perfekt till odling av grönsaker, blommor och diverse plantor.

Användsområden är både anläggning och offentlig miljö. 

Trädgårdsrabatter och gångar


Vi erbjuder flera olika fraktioner av täckbark för täckning av markytor, runt buskar och rabatter samt dekoration i trädgården.

Täckbarken ger en enhetlig och dekorativ markyta. 

unsplash